Nieuws

Op 15 mei 2020, over deze onderwerpen: Gemeentenieuws

Sinds de start van de coronacrisis heeft de lokale middenstand het moeilijk. De Vlaamse en de federale overheid voorzien in een aantal compenserende maatregelen voor horeca en ondernemers die de deuren noodgedwongen moesten sluiten. Daarnaast kunnen ook lokale overheden stappen ondernemen om de …

Op 22 april 2020, over deze onderwerpen: Gemeentenieuws

De N-VA-fractie peilde tijdens de gemeenteraad naar de steunmaatregelen die het bestuur kan nemen om de impact van corona voor inwoners, ondernemingen en verenigingen draaglijker te maken. Bepaalde maatregelen hebben een budgettair effect op de gemeentefinanciën en die willen we gezond houden. Toch …

Op 20 april 2020, over deze onderwerpen: Gemeentenieuws

Het coronavirus treft ons allemaal. Daarom voorzien zowel de Vlaamse als de federale overheid in een aantal compenserende maatregelen voor horeca en ondernemers die door de lockdown noodgedwongen de deuren moeten sluiten. Maar ook de lokale overheid kan hier bijspringen met initiatieven zodat we de …