Oud-gemeentehuis Schulen te koop

Op 8 oktober 2019, over deze onderwerpen: Gemeentenieuws

Bron: HBVL, 8/10/2019, Luc Weyens

De meerderheid in Herk-de-Stad heeft de verkoop van het oud-gemeentehuis van Schulen goedgekeurd, en daar is de oppositie allerminst tevreden mee. Die willen er liever een museum met Herks erfgoed.

Het oude gemeentehuis van Schulen, in de Kerkstraat, mag verkocht worden. Dat heeft de meerderheid van sp.a, CD&V en Open Vld beslist. Het gebouw staat al jaren leeg, en het bestuur ziet niet in wat ze ermee zouden kunnen doen. Het gebouw uit het midden van de 19de eeuw zit ook niet erg logisch in elkaar.

Op lange termijn wil de stad de buitenschoolse opvang van Schulen, die ook in de Kerkstraat ligt, een plaats geven aan de school. Het schepencollege heeft ook onder meer hiervoor principieel beslist om het gebouw te koop aan te bieden. De verkoopprijs is geschat op 425.000 euro.

Meerjarenplanning

Toch liggen volgens burgemeester Bert Moyaers (sp.a) nog verschillende pistes open. “We bekijken een verkoop in het geheel van ons patrimonium”, zegt hij. “Welke gebouwen zijn er nog eigendom van de stad, en welke toekomst kunnen we die geven? We hebben alleszins nog niet gezocht naar potentiële kopers voor het gemeentehuis van Schulen. Maar het pand nog langer leeg laten staan, is geen optie. Bij het opmaken van de meerjarenplanning moet er meer duidelijkheid komen.”

Museum

De N-VA-oppositie is over een mogelijke verkoop niet te spreken. “Het schepencollege heeft beslist om het pand volgens de schattingsprijs te verkopen in een open bouwprogramma. Dan dreigt het tegen de vlakte te gaan, terwijl het best een nieuwe functie kan krijgen”, zegt fractieleider Karolien Grosemans (N-VA). “Het leent zich bijvoorbeeld voor de inrichting van een museum met Herks erfgoed. Er ligt heel wat materiaal bij mensen thuis. Het zou mooi zijn mocht dat worden samengebracht en voor iedereen toegankelijk gemaakt. Of waarom niet denken in de richting van een functie voor de jeugd of voor startende ondernemingen? Het bestuur moet de kosten niet allemaal zelf dragen. Wij pleiten voor een publiek-private samenwerking, zodat het gebouw bewaard kan blijven. Ook de opvallende bomen aan het oude gemeentehuis mogen niet verloren gaan.”

De N-VA-oppositie zal de meerderheid over de zaak interpelleren op de volgende gemeenteraad.

Bib, atelier en pingpongclub

Het hoofdgebouw van het gemeentehuis dateert uit het midden van de 19de eeuw. Toen Schulen nog een zelfstandige gemeente was, bouwde de tafeltennisclub achteraan een eigen zaal. In 1995 werd aan het voormalige gemeentehuis een atelier gebouwd, dat nu nog als opslagplaats in gebruik is. Het hoofdgebouw deed vroeger ook dienst als school.

Na de fusie met Herk-de-Stad in 1977 werd het gebouw een uitleenpost van de bibliotheek en ook het OCMW maakte een aantal jaren gebruik van het gebouw. Sinds de sluiting van de uitleenpost van de bibliotheek staat het hoofdgebouw leeg. De zaal van de pingpongclub is ook niet meer in gebruik.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is