Het gedacht van Donk

Op 9 februari 2018, over deze onderwerpen: Gemeentenieuws, OCMW-nieuws

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten van onze enquête 'Zeg je gedacht' in Donk

De Donkenaar woont graag in Donk en voelt er zich over het algemeen veilig. Dat is het belangrijkste! Daarnaast noteren we dat 76,8 procent van de ondervraagde makkelijk zijn auto kan parkeren in Donk. Ook over de netheid in de deelgemeente is het merendeel tevreden. 44,2 procent vindt dat er gerust enkele horeca- en handelszaken mogen bijkomen. Over het nieuwe dorpsplein is het grootste deel van de Donkenaren tevreden.

Rudo Vanhees (bestuurslid, natuurgids): “72,8 procent is voor het behoud van boomgaard ‘De Donckgaerd’. Een duidelijk signaal. De aanplanting van oude lokale en regionale fruitrassen hoort tot ons Vlaams erfgoed. Heel wat Donkenaren steunden de boomgaard ook al financieel. De boomgaard hoort samen met de pastorij tot het dorpszicht van Donk. Wij staan achter een herwaardering van de boomgaard en zijn bereid om deze in al zijn glorie te herstellen. Een grote groep (bijna 61 procent) is voorstander van een trage weg die Donk met het Schulensbroek verbindt. Trage wegen zorgen voor veilige, ecologische verbindingen. Ze zijn levend erfgoed en ideaal voor zachte weggebruikers. Daarnaast zijn trage wegen interessant voor natuurontwikkeling. In onze gemeente verlenen wij onze volledige medewerking voor de inrichting van deze buurtwegen, rekening houdend met de mening van de eigenaars van bepaalde percelen.”

 

Er is een groot draagvlak om hard op te treden tegen sluikstorten. En dus ook voor het verstrengd beleid van dit bestuur om op te treden met GAS-boetes. Ook te hard rijden mag worden aangepakt, zowel naar infrastructuur als naar repressief optreden van de politie toe. Veiligheidscamera’s hoeven dan weer niet. Michel Laenen (lid van de politieraad en de verkeerscommissie): “We kregen heel wat opmerkingen over verkeersveiligheid. De meeste klachten over snelheid komen uit de Kasteelstraat, de Pastorijstraat, de Dorpsstraat, de Korpse straat en de Théophile Donnéstraat. De helft van de ondervraagden is voorstander van maatregelen om het verkeer te remmen. Dit moet wel op een verstandige en doordachte manier.”

Danny Jamers (bestuurslid, gepensioneerd hoofdcommissaris van de federale politie): “Zo’n 46,6 procent van de ondervraagden geeft aan dat de politie gerust extra mag controleren op en rond het skatepark en de petanquepleinen. Verder betreuren heel wat Donkenaren dat er in de Korpse straat en de Bampsstraat nog steeds heel wat zwaar verkeer dat niet op weg is naar een nabijgelegen werf door de straten davert. Hier moet strenger op gecontroleerd worden. In onze terugkoppeling naar de politie zullen we hier alleszins voor pleiten.”

Herk-de-Stad wil haar inwoners via verschillende kanalen zo goed mogelijk informeren. Het merendeel (86,4 procent) geeft in onze enquête aan dit te appreciëren.

Hendrik-Jan Ombelets (bestuurslid, inwoner Théophile Donnéstraat): “Op de gemeentelijke website vind je heel wat informatie terug, je kan sluikstort melden of nuttige documenten opvragen. Ook met de stadsapp heb je alle info over onze gemeente meteen bij de hand. Papieren en mondelinge dienstverlening moet mogelijk blijven voor Herkenaren die geen internet hebben of niet goed met een computer overweg kunnen.”

Bovendien geven heel wat inwoners van Donk aan dat de fusie van de politiezones ten koste van de bediening gaat. Een nieuw gemeentehuis is niet nodig.

Doordat deze categorie vooral gericht is op mensen met (jonge) kinderen, zijn sommige thema’s niet op iedereen van toepassing. De overgrote meerderheid van de gezinnen is tevreden over de buitenschoolse activiteiten en de kinderopvang. Iets minder dan een derde vindt dat de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen voldoende ondersteuning krijgen.

Kristof Claes (fractieleider in de gemeenteraad): “Om ouders en hun kinderen wegwijs te maken in het onlangs vernieuwde vrijetijds- en vakantieaanbod startte de gemeente met een handige en overzichtelijke website. Neem dus snel een kijkje op herk-de-stad.kwandoo.com voor meer info over onder andere sport- en jeugdkampen, kinderopvang ‘De Speeldoos’ en de zaalreservatie voor De Markthallen.”

Bijna de helft van de Donkenaren is tevreden over de sportmogelijkheden. Björn Lambrechts (gemeenteraadslid): “We moeten er wel op toezien dat deze sportinfrastructuur goed onderhouden wordt zodat iedereen hier nog lang van kan genieten.”

64,1 procent geeft aan dat sociale woningen her en der verspreid moeten worden. Sinds 2012 steeg het aantal woningen in Herk-de-Stad met 40 procent. Zo haalt onze gemeente de Vlaamse doelstellingen. Het is belangrijk dat er in de gemeente een goed evenwicht tussen sociale woningen en privéwoningen is.

Verder antwoordde iets meer dan een vierde van de ondervraagden dat ze te weinig weet over de diensten van het OCMW. Karolien Grosemans (OCMWvoorzitter en schepen van Sociale Zaken): “We zijn ons hiervan bewust en zijn al aan de slag gegaan. Begin 2018 brengen we daarom ook een overzichtelijke OCMW-brochure uit.”

Het merendeel (82,7 procent) vindt dat leefloners nuttig maatschappelijk werk mogen doen. Kristina Sampermans (bestuurslid): “Hier zetten we absoluut op in. Het OCMW werkt uiteraard samen met de VDAB. Tegelijkertijd ondersteunen de trajectbegeleiders van De Winning en de activeringscoach van het OCMW leefloners om een job te vinden.”

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is