Gasterbosstraat blijft donker

Op 4 november 2019, over deze onderwerpen: Gemeentenieuws

N-VA-gemeenteraadslid Johny Franssen stelde op de voorbije gemeenteraad voor om de verlichting aan de Gasterbosstraat volledig door te trekken. Dit voorstel kwam er op vraag van de buurtbewoners. De meerderheid ging hier niet op in en haalde praktische bezwaren aan.

Heel wat Herkenaren en wielertoeristen maken gebruik van het nieuwe fietspad aan de Gasterbosstraat. Fietsende jongeren gebruiken deze weg niet alleen om naar school te gaan, het is ook vaak hun route naar de sportclub. Een gedeelte van het pad is niet voorzien van openbare verlichting, wat de veiligheid niet ten goede komt. De N-VA-fractie stelde voor om dit aan te pakken en de buurt zo aangenamer te maken.

De meerderheid wil hier echter niet van weten en haalt aan dat er praktische bezwaren zijn: zij willen het fietspad niet opnieuw opbreken om de verlichting alsnog aan te leggen. Franssen: “De schepen spreekt nu van een gemiste kans, terwijl de aanleg van het fietspad tijdens de vorige legislatuur ook al zijn dossier was. Hij had het toen kunnen doen. Ik begrijp dat hij het fietspad niet opnieuw wil laten opbreken, maar ik vind wel dat er gezocht kan worden naar alternatieven. Het is belangrijk om Herkenaren veilig naar school of naar hun sportclub te krijgen. Dit stadsbestuur wil een aantal jeugdorganisaties groeperen in Schulen, maar slaagt er dan niet in om de mobiliteit ernaartoe te faciliteren.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is