546 524 euro voor ondersteuning lokaal woonbeleid

Op 15 januari 2020, over deze onderwerpen: Gemeentenieuws

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, maakt 546 524 euro vrij om het lokaal woonbeleid in Halen, Herk-de-Stad en Lummen te ondersteunen en hen te stimuleren om intergemeentelijk samen te werken. “De lokale besturen zijn de motor van het Vlaams woonbeleid”, zegt Vlaams minister Diependaele. “Met deze subsidie willen we de gemeenten een financieel duwtje in de rug geven om het woonbeleid vorm te geven.” Iedereen moet goed kunnen wonen in Vlaanderen. Daarom verdienen alle segmenten van de woningmarkt de nodige aandacht en ondersteuning.

De demografische evolutie met een bevolkingstoename en gezinsverdunning stelt de woningmarkt voor grote uitdagingen. “Om deze uitdagingen aan te gaan, rekent de minister ook op de lokale besturen”, zegt Karolien Grosemans. “Ik ben dan ook zeer tevreden dat Halen, Herk-de-Stad en Lummen de handen in elkaar slaan om deze regierol op te nemen.” Het is de bedoeling dat de lokale besturen de drie Vlaamse beleidsprioriteiten omzetten in hun lokaal woonbeleid. Grosemans: “Vlaanderen schuift drie prioriteiten naar voren: ten eerste willen we dat de gemeenten zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod, verder moet er ook werk gemaakt worden van de kwaliteit van het woningpatrimonium, en ten slotte vragen we de gemeenten om hun inwoners goed te informeren, te adviseren en te begeleiden.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is