2.035.763 euro extra investeringsbudget voor Herk-de-Stad dankzij Vlaamse Regering

Op 3 oktober 2019, over deze onderwerpen: Gemeentenieuws

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Herk-de-Stad betekent dat concreet 2.035.763 euro.

Het bijkomende budget is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de betaling van de ambtenarenpensioenen over. Gemeenten die goed bestuurden en statutaire benoemingen omzetten in contractuele worden hier nu voor beloond. Bovendien geeft de Vlaamse Regering de gemeenten extra middelen voor het behoud van de open ruimte. Die open ruimte is erg belangrijk om in de toekomst overstromingen te blijven voorkomen en om onze klimaatdoelstellingen te halen. Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien.

De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. “Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken. Wij willen dat de stad de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in de ondersteuning van jeugdclubs en het opknappen van al onze dorpskernen. Ook het behoud van de open ruimte en het daarmee samenhangende landelijke karakter van onze stad is belangrijk voor N-VA Herk-de-Stad”, vult N-VA-fractievoorzitter Karolien Grosemans aan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is