Meer AED-toestellen kunnen je leven redden

Op 13 februari 2020, over deze onderwerpen: Gemeentenieuws

Een Automatische Externe Defibrillator of AED is een toestel waarmee je een elektrische schok kan toedienen aan personen die een hartstilstand krijgen. Deze AED-toestellen zorgen er voor dat inwoners, in geval van nood, meteen kunnen reanimeren. Op vraag van onze N-VA-fractie keurde de gemeenteraad onze voorstellen, om meer AED-kasten te voorzien en om reanimatiecursussen te organiseren voor zowel het gemeentepersoneel als alle geïnteresseerde Herkenaren, goed.

“Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 tot 10% overleeft dit. Maar wanneer binnen de vier minuten een elektroshock kan worden toegediend, dan stijgt de overlevingskans naar 60 à 70%. Het is dus van het grootste belang voor alle Herkenaren om een fijnmazig netwerk van openbare AED-toestellen in onze gemeente te hebben”, vertelt N-VA-fractievoorzitter Karolien Grosemans.

Vandaag staan er in Herk-de-Stad slechts acht AED-toestellen. “Dat is nog veel te weinig”, vindt Grosemans. “Bovendien bevinden bijna alle toestellen zich in en rond het centrum, terwijl hartfalen natuurlijk ook in de deelgemeenten voorkomt”, aldus Grosemans. Daarnaast heeft AED weinig zin zonder kennis van reanimeren. Daarom moet de gemeente inzetten op het aanleren van reanimatietechnieken aan het gemeentepersoneel, maar ook aan alle geïnteresseerde Herkenaren. “Zo hebben slachtoffers van hartfalen, elektrocutie of verdrinking een veel grotere kans op overleven en daar draait het uiteindelijk om”, besluit Karolien Grosemans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is