Jong N-VA

Herk-de-Stad is een politieke jongerenvereniging rijker. Om de stem van de jeugd nog luider te laten klinken, start de Herkse N-VA-afdeling met een eigen jongerenwerking. Jong N-VA Herk-de-Stad staat in afwachting van hun bestuursverkiezingen onder het voorzitterschap van Aurora Gijbels, een 20-jarige studente rechten met veel engagement en ambitie voor jeugdig Herk. Tim Raskin (24) neemt de taak van secretaris op zich. Jannes Boonen (16) beheert de website. 

Aurora Gijbels: "De Herkse jongeren van nu zijn de toekomst van morgen. Het is belangrijk dat ze bewust kiezen voor die toekomst. Via Jong N-VA Herk-de-Stad willen we hen laten kennismaken met de politiek."

Nieuws over dit onderwerp

Programma N-VA Herk-de-Stad: Sport & vrije tijd

Programmapunten sport & vrije tijd - Het Jeugdvoetbal Groot Herk (JVGH) ondersteunen we actief met een nieuwbouw en met de aanleg van een kunstgrasveld. Ook de jeugdspelers van Schakkebroek verdienen …

Programma N-VA Herk-de-Stad: Jeugd

Programmapunten N-VA Herk-de-Stad: Jeugd N-VA wil stevig inzetten op jeugdbeleid en Herk-de-Stad aantrekkelijker maken voor jongeren. - We zorgen voor een veilige en goed bereikbare ontmoetingsplek …

Speeltuinen in Schulen en Berbroek in nieuw kleedje

Goed nieuws voor de kinderen van Schulen en Berbroek. De stad heeft in Schulen een compleet nieuwe speeltuin aangelegd en in Berbroek zijn een aantal nieuwe speeltuigen geplaatst In Schulen ligt de …